Ring til os på
9851 1755

DIGITONS

DIGITONS er et brugsmodelbeskyttet specialprodukt. En kerneydelse, som har gjort Villumsign landskendt. DIGITONS er vægttavler til varevogne, lastbiler og busser.

Ordet DIGITONS er dannet af 2 ord. DIGIT, fordi de består af DIGITale tal og TONS, fordi det handler om vægt. Dermed DIGITONS.

Alle køretøjer på gule plader skal ifølge dansk lovgivning være forsynet med vægttavler et tydeligt synligt sted på begge sider. Loven nævner imidlertid ikke noget om, at de behøver at være sjusket udført.

Hos Villumsign kan det siges meget enkelt: Professionel finish på to minutter!

 
Villumsigns DIGITONS      "Alternativ" løsning

En investering i en ny varebil, lastbil eller bus udgør et seks- eller syvcifret beløb, og køretøjet er en del af din virksomheds ansigt udadtil. Hvis autoforhandleren stadig bruger de alternative "samlesæt-vægttavler" som i eksemplet ovenfor til højre, kan det have to forklaringer:

  1. Autoforhandleren ser dårligt.

  2. Autoforhandleren glemmer, at den ekstra tid, der går med montering, er dyrere end de par håndører, der spares i indkøb på et lavprisprodukt med kortere holdbarhed.

GAMMEL NYHED NytteLast (NL) eller Last (L)?

Vi er netop af en dansk bilimportør blevet gjort opmærksom på at en efterhånden gammel nyhed nu synes at blive håndhævet af bilsynsmyndighederne. En varebil har fået en anmærkning for forkert angivelse af nyttelast. "Nyheden" er fra 2005 hvor nye regler for typegodkendelser trådte  i kraft. Begrebet egenvægt erstattes i typegodkendelser- og dermed registreringsattester af køreklar vægt.

Oversat til det, du behøver at vide:

1) Kig i bilens registreringsattest

2) Totalvægt (=T på vægttavle) minus egenvægt = Lasteevne (L)

3) Totalvægt (T) minus køreklar vægt = NytteLast (NL)

Villumsign var som sædvanligt de første til at reagere på en lovændring, der har betydning for vægttavler. Først bad vi Færdselsstyrelsen om tilladelse til at skrive LN istedet for NL. Det ville betyde at én universal vægttavle kunne bruges til både nye- og til ældre køretøjer ved blot at fjerne N´et. Svaret var desværre nej, hvorefter vi straks introducerede  de nye tavler med NL på markedet. Nyhedsbreve blev udsendt og komplet program tilføjet på vores hjemmeside. Efterspørgselen har indtil nu været begrænset.

Efter afvisningen af vores forslag fra Færdselsstyrelsen, udbad vi os en uddybende forklaring på reglerne og fik dette svar. 

Iflg. Detailforskrifter for Køretøjer, afsnit 2, punkt 2.02.024 fremgår det at(1) Varebil N1 skal på hver side af køretøjet på et tydeligt synligt sted være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver tilladte totalvægt og tilladt last eller nyttelast.

I 2.02.024 (2) er eksempler på påskrift/skilt angivet, som både angiver L og NL. Dermed er der lagt op til valgfrihed, men denne valgfrihed er indskrænket i og med, at der efter den 5. december 2005 i typegodkendelsen ikke længere angives en egenvægt.

Af den "nye" typegodkendelse fremgår køreklar vægt samt totalvægt, og heraf findes nyttelasten. Dvs. for alle køretøjer med typegodkendelse udstedt efter den 5. december 2005 skal nyttelasten angives (egenvægten fremgår ikke af typegodkendelsen

Detailforskrifter for køretøjer kan findes her:

http://www.trafikstyrelsen.dk/

Gå videre til Færdselsstyrelsens sektion og find det under Køretøjer > Regler om køretøjer.

Brugsmodelbeskyttet

"Hvorfor har ingen fundet på det før nu?", var der mange der spurgte, da DIGITONS blev lanceret i 1995. Ideen viste sig også at være så bæredygtig, at det forinden var blevet beskyttet mod kopiering af en brugsmodelbeskyttelse (Patent og Varemærkestyrelsen BM reg. nr DK 95 00347).

En sådan brugsmodelbeskyttelse gælder i 10 år. Derfor har Villumsign i 2005 designet, produktudviklet og lanceret en væsentligt forbedret DIGITONS-serie. Forbedringen består i et nyt og gennemtænkt design, der foruden et lettere og mere elegant udseende, er langt mindre tidskrævende og dermed billigere at producere. Endnu en banebrydende idé og en ny brugsmodelbeskyttelse (BM reg. nr. DK 2006 00236), som forhandlere og slutbrugere nyder godt af gennem lavere priser.

Vigtigheden for os med en sådan beskyttelse består naturligvis i, at der har været betydelige omkostninger ved udviklingen, lige som der er investeret i teknisk udstyr til optimal og effektiv produktion. Produktet har et meget begrænset afsætningsmæssigt potentiale. Der sælges i Danmark på årsbasis mellem 30.000 og 50.000 varebiler. Hvis produktionen af et komplet sortiment skal være rationel og produktet være prisbilligt, er det derfor vigtigt, at der er en vis volumen.

I Villumsign har vi forståelse for, hvis kolleger og slutbrugere er uvidende om vores rettigheder. Men det betyder ikke, at vi kan acceptere kopiering. Danmark er et lille land og vores netværk omfattende. Så et godt råd må være at acceptere denne beskedne niche og bruge sin kreativitet på noget andet. Vi står gerne til rådighed med erfaringer, råd og vejledning til kolleger, som ønsker at patentere eller brugsmodelbeskytte et produkt.

Monteringsvejledning

 

Start med at rense det sted på bilen, hvor Digitons vægttavlen skal monteres. 

Ingen påklæbning af folie er bedre end rengøringen. Normalt er kemi med højt indhold af sprit/alkohol tilstrækkelig til at fjerne både fedt og voksrester fra lakken.

Er der tjærepletter på bilen (det er der stort set altid, hvis bilen har været ude at køre), skal de fjernes med rensebenzin eller andet petrokemisk middel. Disse midler efterlader som hovedregel en hinde, så efterfølgende rensning med sprit er stadig en nødvendighed.

 


 

Fjern den smalle strimmel bagpapir øverst for at blotte et stykke klæb til fiksering.

 


 

 

Placér vægttavlen på bilen.

Find en linie at måle ud fra, så vægttavlen placeres korrekt.

Vær opmærksom på, at bilens "bund" ikke nødvendigvis er vandret. 

 


 

 

Løft vægttavlen fri af bilen, mens den stadig hænger fast i den øverste fikseringsklæber- og træk bagpapiret af.

 


 

 

Gnub med bløde bevægelser hele vægttavlen fast. Brug skraber eller en blød klud.

 


 

 

Træk den gennemsigtige applikationstape af.

 


 

 

Fjern de "overflødige" streger i ottetallerne, så det tal, du skal bruge, kommer frem.

 


 

 

Når tallene er rettet til, er vægttavlen monteret. Det kan gøres på mindre end to minutter.

Få et tilbud helt uforpligtende

Vi er altid parate til at hjælpe dig med din opgave.
Kontakt os i dag og få et godt tilbud!